Merhaba Ziyaretçi!

Sitemize hoşgeldin! Türkiye'nin en eğlenceli forum sitesinde aklına gelen tüm konuları paylaşabilir ve sorabilirsin. Unutma; sitemize üye olmadan konu açamaz,açılan konulara cevap yazamaz,üyelerle özel mesajlaşamazsın.Tüm bu ayrıcalıklardan faydalanmak için hemen üye ol.

Mecaz.Net

Mecaz.Net Üyelik Sözleşmesi - Mecaz.Net
Kullanıcı Etiket Listesi

 
Seçenekler

Alt 05-02-2020, 06:14 PM   #1
Durumu:
Çevrimdışı
ÜYE BİLGİLERİ ZİYARETÇİLERE KAPALIDIR
Standart Mecaz.Net Üyelik Sözleşmesi

Mecaz.Net Üyelik Sözleşmesi

Forum Üyelik Sözleşmesi
1. Taraflar
1.1. İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Mecaz.Net ile üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


2. Tanımlar
Site: Mecaz.Net, www.mecaz.net adresinde yayın yapan internet sitesini.
Üye: Mecaz.Net adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve ‘’ Ileri veya Kaydet ve Devam et veya Kaydet ve Çık veya Gönder veya Devam vb.” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Üye profili : Mecaz.Net adresinde uyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel tanıtım sayfası.


3. Genel Bilgiler ve Yaptırımlar:
3.1. Bu forum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” ve diğer yasalar ile emredici düzenlemeleri çerçevesinde yayın yapar.
3.2. Forumumuz genel olarak mobil işletim sistemi ile çalışmakta olan mobil cihazlar ve son kullanıcının bu cihazlardan en üst düzey verim alabilmesi hakkında bilgi paylaşımı amacıyla kurulmuş olup forum üyeliği ücretli değildir ve dolayısıyla "forum üyeliği" üye nezdinde hiçbir hak doğurmaz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna tabi değildir.
3.3. Üye üyelik sözleşmesini kabul etmek ile forum içerisinde yer alan forum kuralları’nı da okuduğunu ve uyacağını kabul ve beyan eder.
3.4. Mecaz.Net yönetimi forum kurallarını gerekli gördüğü taktirde değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikleri üyeye bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Forum kurallarınındaki değişiklikleri takip etme sorumluluğu Üye’ye aittir.


4. Hak ve Yükümlülükler:
4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme ve forum kuralları içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.
Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Üye, Mecaz.Net'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mecaz.Net'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Üyelerin, site aracılığıyla Mecaz.Net tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Mecaz.Net'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca ayrıca yönetim herhangibir hack saldırısında verilerinizin tehlike altında olmasından sorumlu tutulamaz.
Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Mecaz.Net, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; Mecaz.Net'in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
Üyeler, Mecaz.Net'in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mecaz.Net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir, hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple Mecaz.Net'in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır.
Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, üyeliği askıya alınabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Mecaz.Net'in belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye Mecaz.Net'in belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
Her üye, Mecaz.Net'te bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mecaz.Net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Mecaz.Net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
Mecaz.Net üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez, emanet verilemez. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan Mecaz.Net sorumlu tutulamaz.
4.2. Mecaz.Net'in Hak ve Yükümlülükleri
Mecaz.Net, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.Mecaz.Net bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Mecaz.Net'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Mecaz.Net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Mecaz.Net tarafından yapabilir. Mecaz.Net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mecaz.Net'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Mecaz.Net, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
Mecaz.Net, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Mecaz.Net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Mecaz.Net bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Mecaz.Net'e yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle fMecaz.Net'in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Teknik sorunlardan dolayi Mecaz.Net'in yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Mecaz.Net'e ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan Mecaz.Net sorumlu tutulamaz.
Mecaz.Net'te yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Mecaz.Net'in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Mecaz.Net'te yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
5. Sınırlı Sorumluluk
5.1 Mecaz.Net, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.


6. Sözleşmenin Feshi
6.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
6.2. Mecaz.Net, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Mecaz.Net'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
   

Seçenekler


Yukarı Git